Politika zasebnosti

Politika o varstvu osebnih podatkov oziroma politika o zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih SITIK d.o.o., Cistercijanska opatija Stična zbira in obdeluje v sklopu obiska spletne strani Zeliščna lekarna patra Simona Ašiča (www.pater-simon-asic.si), oddaje povpraševanja, naročila izdelkov in obiska prodajalne.

Upravljavec
Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:
SITIK d.o.o., Cistercijanska opatija Stična
Stična 17
1295 Ivančna Gorica
Telefon: +386 (0)1 787 70 65
Email: info@sitik.si


Osebni podatki in namen njihove obdelave
Sitik d.o.o., Cistercijanska opatija Stična pri svojem delu zbira, obdeluje in hrani osebne podatke treh skupin posameznikov. To so osebe, ki so kupci v spletni trgovini, osebe, ki si ustvarijo uporabniški račun v spletni trgovini, osebe, ki pri svojem nakupu predložijo beli recept in osebe, ki se prijavijo za prejemanje e-novic in osebe, ki sodelujejo v nagradnih igrah. Za posamezno skupino oseb smo v nadaljevanju opredelili kateri osebni podatki se zbirajo, kakšen je namen zbiranja ter rok hrambe.

Skupina posameznikovOsebni podatkiNamen zbiranjaRok hrambe
Evidenca o kupcih v spletni trgoviniIme in priimek, naslov,
telefon, e-mail naslov,
podatki o nakupu
Izvedba dostave naročenih izdelkov in obveščanje o statusu naročila.Največ 10 let od
opravljenega
nakupa
Evidenca o registriranih
uporabnikih spletne
trgovine
Uporabniško ime,
ime in priimek,
naslov, telefon, e-mail
naslov, podatki o
preteklih nakupih
Izvedba dostave naročenih izdelkov, obveščanje o statusu
naročila ter možnost vpogleda v pretekla naročila in hitrejše
opravljanje nakupa.
Največ 10 let od
zadnje aktivnosti
(vpisa) kupca
Evidenca o kupcih v fizični trgovini, ki
kupujejo z belim
receptom
Ime in priimek,
predpisana mešanica
zelišč
Namen obdelave je izvedba storitev priprave in prodaje
mešanice zelišč na belem receptu ter kasnejše nudenje iste
storitve. Beli recepti se shranjujejo z namenom, da se stranki omogoči enostavnejše ponovno naročilo iste mešanice zelišč.
Največ 3 leta
Evidenca o prijavljenih
na e-novice
Ime in priimek,
e-mail naslov
Obveščanje potencialni kupcev in obstoječih kupcev, ki so v to privolili, o novostih, akcijah in ostalem iz ponudbe podjetja in o podjetju.Do preklica
privolitve
Evidenca sodelujočih na nagradnih igrahIme in priimek,
uporabniško ime na
socialnem omrežju
Facebook, naslov (v primeru pošiljanja po pošti)
Podatki se pridobivajo za namen izvedbe same nagradne igre,
pridobivanja sledilcev na socialnih omrežjih in za namene promocije podjetja in izdelkov. Naslov se zbira in obdeluje zgolj v primeru pošiljanja nagrade po pošti.
Za čas trajanja
nadgradnje igre in predaje nagrade.

Sitik d.o.o., Cistercijanska opatija Stična spoštuje vašo zasebnost in je zavezan, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.
Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, smo vpeljali ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov.

Pogodbena obdelava in posredovanje tretjim osebam
Vaši osebni podatki se posredujejo tretjim osebam in pogodbenim obdelovalcem zgolj v primeru, ko je to nujno potrebno za uspešno izvedbo namena obdelave. Ti primeri so:
– ponudnikom plačilnih storitev z namenom obdelave plačil in bankam na podlagi posameznikovega naročila za namene izpolnjevanja prodajne pogodbe,
– prevoznikom oziroma izvajalcem poštnih storitev za namene dobave naročenih izdelkov in
– pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov za namene vzdrževanja informacijskega sistema in spletne trgovine.

Iznos podatkov v tretje države
Vaših podatkov v nobene primeru ne iznašamo v tretje države.

Pravna podlaga
Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob izvedbi naročila v naši spletni trgovini, obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR), zakonitim interesom oziroma na podlagi izpolnjevanja pogodbe ob naročilu izdelkov.
Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete s sporočilom na naslov: info@sitik.si. Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan. Umik soglasja bo izveden v največ 14 dneh od prejema pisne prošnje na e-mail naslov, v kolikor to dopušča namen obdelave osebnih podatkov in pravna podlaga.

Vaše pravice
V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate naslednje pravice:
Pravica do preklica privolitve: če ste kot uporabnik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (za enega ali več določenih namenov), imate pravico, da to svojo privolitev kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
Pravica dostopa do osebnih podatkov: kot uporabnik imate pravico od ponudnika (upravljavca osebnih podatkov) dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in, kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in določenih informacij.
Pravica do popravka osebnih podatkov: kot uporabnik imate pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Kot uporabnik imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov.
Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«): kot uporabnik imate pravico doseči, da se vaši osebni podatki izbrišejo, kadar ne obstaja več upravičen razlog za nadaljnjo obdelavo. Preprečitev obdelave je mogoča v posebnih okoliščinah.
Pravica do omejitve obdelave: kot uporabnik imate pravico doseči, da ponudnik omeji obdelavo, če kot uporabnik oporekate točnosti osebnih podatkov; ko je obdelava nezakonita in kot uporabnik nasprotujete izbrisu ter zahtevate omejitev uporabe; ko podatki niso več potrebni za namen obdelave, kot uporabnik pa jih potrebujete za uveljavitev pravnih zahtevkov.
Pravica do prenosljivosti podatkov: kot uporabnik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali ponudniku, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
Pravica do ugovora obdelavi: kot uporabnik lahko ugovarjate obdelavi v primeru obdelave za potrebe opravljanja nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti ter direktnega marketinga (vključujoč profiliranje).


Čas hrambe osebnih podatkov
Sitik d.o.o., Cistercijanska opatija Stična hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za namen obdelave osebnih podatkov. Posamezne zbirke osebnih podatkov imajo različne roke hrambe. Podatki oseb, ki opravijo nakup v spletni trgovini se hranijo največ 10 let, vendar zgolj podatki, ki se nahajajo na računu (ime, priimek in naslov). Podatki oseb z uporabniškim računom se hranijo največ 10 let od zadnje aktivnosti v spletni trgovini. Podatki o kupcu z belim receptom se hranijo največ 3 let od predložitve belega recepta. Podatki o prejemnikih e-novic pa se hranijo do preklica privolitve posameznika. Podatki o sodelujočih na nagradnih igrah pa se hranijo zgolj v
obdobju trajanja nagradne igre, žrebanja nagrajenca in predaje ali pošiljanja nagrade.


Dodatne informacije in uveljavljanje pravic
Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki vam je na voljo na e-naslovu: info@sitik.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov – GDPR.


Stična, 1. 2. 2023
Sitik d. o. o., Cistercijanska opatija Stična